جستجو
ریال

در باره ما

امروزه توسعه تکنولوژی وپیشرفت علم ، دنیای پیرامون ما ونیز روش های زندگی را به طور کلی دگرگون کرده است ،توسعه اینترنت باعث به وجود آمدن تغییرات بنیادی در شیوه های خرید وفروش کالا شده والگوهای سنتی رفته رفته درحال منسوخ شدن می باشند.

در دنیای امروزه سرعت تغییرات بگونه ایست که برنامه زمانبندی ودسترسی سریع به بازار قابل اعتماد از اهمیت ویژه ای برخورداراست تمامی افراد درتلاشند قبل از خرید کالا ازحق انتخاب خود دراین بازار گسترده نهایت استفاده را ببرند ،زندگی دردنیای مدرن امروز به روش های نوین تر وهوشمندانه تر نیازمند است روشهای خرید اینترنتی باشرایط زندگی افراد تطابق بیشتری دارند وازهمین روست که امروزه تعداد فروشگاههای اینترنتی واستفاده کنندگان ازآن روبه افزایش است .

 Amshop چیست؟

Amshop فقط یک فروشگاه نیست وفعالیت ما به فروش کالا واتصال تامین کننده و مصرف کننده به یکدیگرمحدود نمیشود،بلکه ما همواره درتلاشیم با ایجاد بستری مناسب آرامش ورضایت خاطر را برای مشتری فراهم نمائیم،آرامشی که دردنیای رقابتی امروز به راحتی دردسترس نبوده ودربسیاری ازموارد موجبات دلسردی راپدید می آورد.

دراین راستا وبه منظور ایجاد بسترمناسب  ، کالای اول خدمات خاص ومنحصربفردی را دردستور کارخود قرارداده است بخش های خدمات پس ازفروش ،لجستیک وپشتیبانی،تامین کالاو... همواره درتلاش هستند تا فرایند های جاری درفروشگاه به بهترین شکل ممکن صورت پذیرد ازاین روکالای اول یکی از مصادیق بارز فرهنگ سازی درفروش ومشتری مداری می باشد .بدون تردید هدف ما ایجاد بزرگترین مرکزخریدآنلاین تجهیزات الکتریکی وساختمانی در سطح کشور می باشد.

دستیابی به هدف فوق تنها با ریزبینی وتوجه به مشتریان امکان پذیر نمی باشد،لذاخدمات گسترده ای نیزبرای تامین کنندگان درنظر گرفته شده است ،هرتامین کننده ای درزمینه های مرتبط با فروشگاه می تواند با استفاده از بستر کالای اول به راحتی با تمامی مصرف کنندگان درسراسر کشوردرارتباط باشدوازبسیاری از مزایای کالای اول برخوردار باشد.

درحال حاضر Amshop  بامدیریت گروه مشارکتی آرادمانی درحال خدمت رسانی به جامعه می باشد ،گفتنی است شرکت داده گستر آرادمانی در ایران  به ثبت رسیده ،  بعنوان یکی ازمتفاوت ترین استارت آپ های دنیا و به پشتوانه چند دهه  فعالیت وارتباط وهمکاری های مستمر با تامین کنندگان داخلی وخارجی ،ارگان های دولتی وغیردولتی این مجموعه را مجاب نموده است تا بتوانیم سطوح خدمات مورد نیاز پروژه و صنعت  را برای کلیه مصرف کنندگان نیزقابل دسترس نمائیم ودراین راه با آغوش بازپذیرای پیشنهادات وانتقادات تمامی بازدید کنندگان سایت می باشیم .